Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer in de disclaimer. akkoord

 

Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaNieuwbouw

Start bouw Sportgebouw

Vrijdagmiddag hebben we samen met de leerlingen van het Stelle 2.0 en IJburg College 2 (de toekomstige hoofdgebruikers van het sportgebouw) de start van de bouw gevierd.

De aannemer had de contouren van het gebouw met lint gemarkeerd zodat er nu al een toernooitje beachvoetbal op de precieze plek gespeeld kon worden, de locatie is hiermee omgedoopt tot een plek om te sporten.

Het stadsdeel leverde de sportattributen en limonade. Alles werd feestelijke begeleid door theatergezelschap Theatre Embassy.

Wethouder v/d Burg reikte vervolgens de fantastische (!) door aannemer gemaakte 2D bokalen uit, goud na penalty’s voor team rood.

Tot slot onthulde de wethouder het bouwbord. De bouw is begonnen. Als het goed is zitten alle heipalen in de grond voordat de scholen weer starten na de vakantie.

Dank voor iedereen die heeft meegewerkt! Nu een jaar van bouwen voor de boeg.