Menu

terug naar dashboardterug naar vorige paginaSchoolnieuws Stelle College

1/111 

97% geslaagd

96% geslaagd vmbo-basis!
100% geslaagd vmbo-kader!

Het team van het Stelle College feliciteert alle geslaagden. Dit jaar zijn we begonnen met 64 eindexamenleerlingen en 62 leerlingen kunnen op donderdag 29 juni hun diploma in ontvangst nemen. Een super-prestatie van de kinderen, fantastisch voor de trotse ouders/verzorgers natuurlijk en voor een feestvierend team! Dat wordt een groot feest donderdag.

We hadden al een mooie uitslag van onze kwaliteitskaart, maar met deze uitslag erbij kunnen we oprecht zeggen dat bij ons op school de kwaliteit op orde is.

Niet alleen de slagingscijfers zijn super, ook de cijfers van de verschillende vakken zijn erg goed. Die zijn even gelijk of hoger dan het landelijke gemiddelde. De ooit geformuleerde streefcijfers/schoolambities voor het CE behalen we dit jaar royaal.